APK

 

APK staat voor Algemene Periodieke Keuring en is een technische controle van de auto waarbij gekeken wordt naar verkeersveiligheid en milieu. De APK wordt uitgevoerd door een gediplomeerd keurmeester. Aan het eind van de keuring bepaalt de keurmeester het resultaat: een auto kan worden goedgekeurd, maar ook afgekeurd. Een misverstand is dat een auto met een geldige APK gegarandeerd goed is: een APK is alleen een controle, geen onderhoudsbeurt. Daarom wordt een APK door garagebedrijven vaak gecombineerd met een onderhoudsbeurt.
Voor vrachtwagens bestaat er een aparte APK, en ook touringcars moeten gekeurd worden. De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) houdt toezicht op de APK in Nederland. Elke gekeurde auto moet door de keurmeester  bij de RDW worden afgemeld.

Ook als die afgekeurd is .

De RDW voert op basis van deze afmeldingsprocedure steekproeven uit. APK-keurmeesters moeten elke twee jaar een herhalingsexamen afleggen, zodat ze altijd up-to-date zijn en hun technische kennis goed bijhouden.

Voorkom een boete en maak tijdig een afspraak voor de keuring.

Dit kan al 2 maanden voor de vervaldatum.